Pro děti

Může mi aplikace pomoci, pokud mám doma školáka?

Při vývoji aplikace jsme mysleli i na rodiče školáků.
Vašim dětem lze snadno zřídit samostatné účty a ty pak připojit ke svému. Budete moci spravovat jejich účet:

- Vytvářet a připojovat stávající a nové balíčky
- Zadávat nové kartičky s přibývajícím učivem
- Definovat testy a ručně je zadávat
- Sledovat plnění úkolů (učení, opakování a vypracování testů)

Podřízený účet nemá práva k výše uvedeným akcím.

přidání podřízeného účtu
administrace kartiček

Vaše dítě získá

- Zábavnou formou znalosti
- Zlepší si prospěch ve škole
- Naučí se pravidelnosti při výuce
- Pomocí testů v aplikaci získá jistotu v získaných vědomostech

Příklad využití

Dítě přijde ze školy s tím, že se má do týdne naučit nová slovíčka z angličtiny. K balíčku přidáte kartičky s novými slovíčky. Od tohoto okamžiku se kartičky budou dítěti zobrazovat k naučení. Během týdne se je bude postupně učit (např. 4 slovíčka denně). Po naučení se dítěti zobrazí kontrolní test*. Pokud test zodpoví správně, následující den se slovíčko zobrazí v opakování. Po zopakování se další den zobrazí automatický test na prověření znalosti*. Pokud zodpoví špatně, kartička se slovíčkem se vrací zpět k doučení.
* chování lze nastavit v každém balíčku

Ve škole se Váš potomek dozví, že bude mít test ze slovíček lekce 1 - 3. V rodičovské administraci rodič zadá testy lekce 1 - 3, které se okamžitě zobrazí dítěti k provedení. V případě chybné odpovědi se kartička objeví k naučení. Do školy Váš potomek přijde řádně připravené :).